Gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás

A bölcsődei, óvodai gyermekszállításhoz kapcsolódó várakozási hozzájárulás a Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén működő bölcsődébe, óvodába* járó gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének vagy más törvényes képviselőjének (a továbbiakban együtt: szülő) adható kérelemre, a szülő által megjelölt személygépkocsira vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira.

Gyermekenként legfeljebb 2 darab gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás adható ki, mely az intézmény ingatlanhatárától légvonalban számított 300 méteres távolságon belül érvényes és 8-9 óra között legfeljebb 20 perc, továbbá 13-18 óra között szintén legfeljebb 20 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

A várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a nevelési év utolsó napjáig (augusztus 31.) érvényes.

*A Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén működő bölcsődék, óvodák.

A gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

  • gépjárművenként 2.000,- Ft összegűeljárási díj megfizetése,
  • a bölcsőde, óvoda intézménylátogatási igazolása, amelynek tartalmaznia kell a bölcsőde, óvoda megnevezését és címét, a szülő, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt nevelési évben a gyermek a bölcsőde, óvoda ellátottja.
  • a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen Újbuda Önkormányzatával szemben tartozása nem áll fenn,
  • a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott várakozási díj és pótdíjtartozás.

Az üzemképtelen, a forgalomból kivont, valamint az érvényes műszaki engedéllyel nem rendelkező gépjárműre várakozási hozzájárulás nem adható.

Az eljárási díj nem jár vissza a várakozási hozzájárulási kérelem elutasítása, visszavonása esetén.

A várakozási hozzájárulás nem mentesít a KRESZ szabályainak betartása alól.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Ügyintézés személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában: 1113 Budapest, Bartók Béla út 79.

Kérjük minden esetben hozza magával a szükséges dokumentumokat, valamint személyazonosító okmányát, lakcímkártyáját és a megjelölt gépjármű forgalmi engedélyét!

A gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás igényléséhez szükséges dokumentumok:

  • kérelem gyermekszállításhoz kapcsolódó várakozási hozzájárulás igényléséhez (KGY/22)
  • az bölcsőde, óvoda intézménylátogatási igazolása, amelynek tartalmaznia kell az iskola megnevezését és címét, a kérelmező szülő nevét, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt nevelési évben a gyermek a bölcsőde, óvoda ellátottja. (A várakozási hozzájárulás kérelmezője az igazoláson megjelölt szülő lehet.)

A kérelem benyújtása nem minősül érvényes várakozási hozzájárulásnak, az érvényességi területen és időben történő díjfizetés nélküli parkolásra kizárólag a kérelem elbírálását követően kiadott várakozási hozzájárulás jogosít.

Év közbeni adatváltozások:

Amennyiben

  • a gyermek évközben intézményt vált,
  • a gépjárművet üzemben tartó személyében év közben változás áll be,
  • a gépjárművet a forgalomból kivonják,
  • a gépjármű rendszámát megváltoztatják,

a várakozási hozzájárulásra való jogosultság megszűnik, ezért az adatváltozást 15 napon belül a hozzájárulást kiadónak írásban be kell jelenteni.

Amennyiben a hozzájárulással rendelkező a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a részére kiadott hozzájárulás visszavonásra kerül és érvényét veszti.

Az eljárási díj nem jár vissza a várakozási hozzájárulás visszavonása esetén.