Gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás

A bölcsődei, óvodai gyermekszállításhoz kapcsolódó várakozási hozzájárulás a Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén működő bölcsődébe, óvodába járó gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének vagy más törvényes képviselőjének (a továbbiakban együtt: szülő) adható kérelemre, a szülő által megjelölt személygépkocsira vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira.

Gyermekenként legfeljebb 2 darab gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás adható ki, mely a hozzájáruláson feltüntetett területeken belül érvényes és 8-9 óra között legfeljebb 20 perc, továbbá 12:30-18 óra között szintén legfeljebb 20 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

A várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a nevelési év utolsó napjáig (augusztus 31.) érvényes.

A gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

 • a bölcsőde, óvoda intézménylátogatási igazolása, amelynek tartalmaznia kell a bölcsőde, óvoda megnevezését és címét, a szülő, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt nevelési évben a gyermek a bölcsőde, óvoda ellátottja.
 • a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen Újbuda Önkormányzatával szemben tartozása nem áll fenn,
 • a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott várakozási díj és pótdíjtartozás.

Az üzemképtelen, a forgalomból kivont, valamint az érvényes műszaki engedéllyel nem rendelkező gépjárműre várakozási hozzájárulás nem adható.

A várakozási hozzájárulás nem mentesít a KRESZ szabályainak betartása alól.

Ügyintézés:

Ügyfélablak rendszeren keresztül: otthonról, kényelmesen, gyorsan intézhető a kérelem benyújtása, a kérelem elbírálása 1-3 munkanap.

Személyes ügyintézés esetén: az ügyfélforgalomtól függően körülbelül 1 óra.

A jogszabályban megállapított ügyintézési határidő: legfeljebb 30 nap.

Ügyintézés személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában:

 • 1113 Budapest, Bartók Béla út 79.
 • 1115 Budapest, Fraknó utca 32/B. (kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség)

Kérjük minden esetben hozza magával a gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás igényléséhez szükséges dokumentumokat:

 • személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány/útlevél/jogosítvány);
 • lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya);
 • a megjelölt gépjármű forgalmi engedélye;
 • kérelem a gyermekszállításhoz kapcsolódó várakozási hozzájárulás igényléséhez (KGY/24) – a kérelem a helyszínen is kitölthető;
 • a bölcsőde, óvoda intézménylátogatási igazolása, amelynek tartalmaznia kell a bölcsőde, óvoda megnevezését és címét, a kérelmező szülő nevét, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt nevelési évben a gyermek a bölcsőde, óvoda ellátottja. (A várakozási hozzájárulás kérelmezője az igazoláson megjelölt szülő lehet.)

A kérelem benyújtása nem minősül érvényes várakozási hozzájárulásnak, az érvényességi területen és időben történő díjfizetés nélküli parkolásra kizárólag a kérelem elbírálását követően kiadott várakozási hozzájárulás jogosít.

Év közbeni adatváltozások

Amennyiben:

 • a gyermek év közben intézményt vált,
 • a gépjárművet üzemben tartó személyében év közben változás áll be,
 • a gépjárművet a forgalomból kivonják,
 • a gépjármű rendszámát megváltoztatják,

a várakozási hozzájárulásra való jogosultság megszűnik.

Az adatváltozást 15 napon belül a hozzájárulást kiadónak írásban be kell jelenteni. Az adatváltozás bejelentésére elektronikus úton is lehetősége van, az ugyfelszolgalat@ujbudaparkolas.hu e-mail címen keresztül.

Amennyiben a hozzájárulással rendelkező a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a részére kiadott hozzájárulás visszavonásra kerül és érvényét veszti.

Újbuda parkolással kapcsolatos jogszabályainak gyűjteménye: https://parkolas.ujbuda.hu/index.php/parkolassal-kapcsolatos-jogszabalyok/