Iskolai gyermekszállítási várakozási hozzájárulás

Az iskolai gyermekszállításhoz kapcsolódó várakozási hozzájárulás a Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén működő általános iskola* 1-5. évfolyamán tanuló gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének vagy más törvényes képviselőjének (a továbbiakban együtt: szülő) adható kérelemre, a szülő(k) által megjelölt 1 vagy 2 db személygépkocsira vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira.

Gyermekenként legfeljebb 2 darab iskolai gyermekszállításhoz kapcsolódó várakozási hozzájárulás adható ki, mely az intézmény ingatlanhatárától légvonalban számított 300 méteres távolságon belül érvényes. A várakozási hozzájárulás 13-18 óra között legfeljebb 20 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

A várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a tanítási év utolsó napjáig érvényes.

*A Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén működő általános iskolák:

 • Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1117 Budapest Baranyai u. 16-18.)
 • Humánus Alapítványi Általános Iskola (1114 Budapest, Kanizsai u. 6.)
 • Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola (1114 Budapest, Bartók Béla út 27.)
 • Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium (1114 Budapest, Villányi út 27.)

Az iskolai gyermekszállításhoz kapcsolódó várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

 • gépjárművenként 2.000,- Ft összegűeljárási díj megfizetése,
 • a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen Újbuda Önkormányzatával szemben tartozása nem áll fenn,
 • a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás,
 • az általános iskola intézménylátogatási igazolása, amelynek tartalmaznia kell az iskola megnevezését és címét, a szülő, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt tanítási évben a gyermek az iskola hányadik évfolyamos tanulója.

Az üzemképtelen, a forgalomból kivont, valamint az érvényes műszaki engedéllyel nem rendelkező gépjárműre várakozási hozzájárulás nem adható.

Az eljárási díj nem jár vissza a várakozási hozzájárulási kérelem elutasítása, visszavonása esetén.

A várakozási hozzájárulás nem mentesít a KRESZ szabályainak betartása alól.

A szükséges mellékletekkel ellátott kérelem benyújtható:

 • elektronikusan a parkolas@ujbuda.hu e-mail címre megküldve,
 • személyesen az 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. szám alatti recepción,
 • postai úton az 1518 Budapest Pf. 10 postacímen.

Ügyintézési határidő:

A beérkezett kérelmet a hozzájárulást kiadó megvizsgálja, és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel, a kérelmező részére a hozzájárulást 8 munkanapon belül kiadja.

 Amennyiben a kérelem hiányosan került benyújtásra, a kérelmezőt a hiányok megjelölése és 15 napos határidő biztosítása mellett azok pótlására fel kell szólítani.

A kérelem benyújtása nem minősül érvényes várakozási hozzájárulásnak, az érvényességi területen és időben történő díjfizetés nélküli parkolásra kizárólag a kérelem elbírálását követően kiadott várakozási hozzájárulás jogosít.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

a, kérelem nyomtatvány gyermekszállítási várakozási hozzájáruláshoz,
b, személyi igazolvány másolata,
c, lakcímkártya másolata,
d, forgalmi engedély másolata,
e, 2.000,- Ft összegű eljárási díj Újbuda Önkormányzata 11784009-15511001-11040000 számú bankszámlájára történt befizetésének igazolása (csekk vagy utalási igazolás – Kérjük, hogy a közleményben a gépjármű rendszámát szíveskedjen feltüntetni.),
f, az általános iskola intézménylátogatási igazolása, amelynek tartalmaznia kell az iskola megnevezését és címét, a kérelmező szülő nevét, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt tanítási évben a gyermek az iskola hányadik évfolyamos tanulója. /A várakozási hozzájárulás kérelmezője (kérelmezői) az igazoláson megjelölt szülő(k) lehet(nek)./

Év közbeni adatváltozások:

Amennyiben

 • a gyermek év közben intézményt vált,
 • a gépjárművet a forgalomból kivonják,
 • a gépjármű rendszámát megváltoztatják (átrendszámozzák),

a várakozási engedélyre való jogosultság megszűnik, így azt Újbuda Önkormányzatának 15 napon belül írásban be kell jelenteni, ami alapján a várakozási hozzájárulás visszavonásra kerül. A bejelentést a lemondó nyilatkozat megküldésével vagy egyéb írásbeli bejelentéssel lehet teljesíteni

 • postai úton az 1518 Budapest Pf. 10 postacímen,
 • elektronikusan a parkolas@ujbuda.hu email címre.

Amennyiben a hozzájárulással rendelkező a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a részére kiadott hozzájárulás visszavonásra kerül, így érvényét veszti.

Az eljárási díj nem jár vissza a várakozási hozzájárulás visszavonása esetén.