Egészségügyi várakozási hozzájárulás

Egészségügyi várakozási hozzájárulás  – kérelemre – a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, a védőnő, valamint Újbuda Önkormányzatával szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsikra vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra.

Az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

  • 2.000,- Ft eljárási díj megfizetése,
  • a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal egészségügyi kérdésekben illetékes szervezeti egységének igazolása a területi kötelezettségvállalásról,
  • a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen Újbuda Önkormányzatával szemben tartozása nem áll fenn.

Az egészségügyi várakozási hozzájárulás birtokosa Újbuda közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyeken egyedi kedvezmény alapján időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosult.

Az egészségügyi várakozási hozzájárulás igényléséhez szükséges dokumentumok:

  • kérelem egészségügyi várakozási hozzájárulás igényléséhez (KE/22)
  • Újbudai Polgármesteri Hivatal egészségügyi kérdésekben illetékes szervezeti egységének igazolása területi kötelezettségvállalásról
  • igazolás alkalmazásról (asszisztensek, védőnők esetében) (KE/22-1)

Ügyintézés személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában: 1113 Budapest, Bartók Béla út 79.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Kérjük minden esetben hozza magával a szükséges dokumentumokat, valamint személyazonosító okmányát, lakcímkártyáját és a megjelölt gépjármű forgalmi engedélyét!

Az üzemképtelen, a forgalomból kivont, valamint az érvényes műszaki engedéllyel nem rendelkező gépjárműre várakozási hozzájárulás nem adható.

Az eljárási díj nem jár vissza a várakozási hozzájárulási kérelem elutasítása, visszavonása esetén.

A várakozási hozzájárulás nem mentesít a KRESZ szabályainak betartása alól.

A kérelem benyújtása nem minősül érvényes várakozási hozzájárulásnak, az érvényességi területen történő díjfizetés nélküli parkolásra kizárólag a kérelem elbírálását követően kiadott várakozási hozzájárulás jogosít.

Év közbeni adatváltozások

Amennyiben

  • az egészségügyi jogosultság év közben megszűnik,
  • a gépjárművet üzemben tartó személyében év közben változás áll be,
  • a gépjárművet a forgalomból kivonják,
  • a gépjármű rendszámát megváltoztatják,

a várakozási hozzájárulásra való jogosultság megszűnik, ezért az adatváltozást 15 napon belül a hozzájárulást kiadónak írásban be kell jelenteni.

Amennyiben a hozzájárulással rendelkező a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a részére kiadott hozzájárulás visszavonásra kerül és érvényét veszti.

Az eljárási díj nem jár vissza a várakozási hozzájárulás visszavonása esetén.

Az egészségügyi várakozási hozzájárulás a tárgyévet követő év március 31. napjáig, illetve visszavonásig érvényes.

Az egészségügyi várakozási hozzájárulás megújítása új kérelem benyújtásával kezdeményezhető.