Letölthető nyomtatványok:

Kérelem formanyomtatványok:

1. Kérelem lakossági várakozási hozzájárulás igényléséhez – kérelmező a gépjármű üzembentartója KÜ-24 számú formanyomtatvány

2. Kérelem lakossági várakozási hozzájárulás igényléséhez – kérelmező a gépjármű kizárólagos használója, a gépjármű kizárólagos használatát a kérelmező részére a Munkáltató biztosítja KK-24 számú formanyomtatvány (mivel a gépjármű tulajdonosa nem a kérelmező a KK/24-1 és lízing, vagy tartós bérlet esetében a KK/24-2 számú formanyomtatványokat is csatolni szükséges a kérelem benyújtásakor)

3. Kérelem bérlői várakozási hozzájárulás igényléséhez – kérelmező a gépjármű üzembentartója, vagy kizárólagos használója KB-24 számú formanyomtatvány (kizárólagos használat esetében, a KK/24-1, valamint lízing vagy tartós bérlet esetében a KK/24-2 számú formanyomtatványokat is szükséges csatolni a kérelem benyújtásakor)

4. Kérelem gyermekszállításhoz kapcsolódó várakozási hozzájárulás igényléséhez KGY-24 számú formanyomtatvány (bölcsödébe, óvodába járó gyermek(ek); valamint az általános iskola 1-5. évfolyamán tanuló gyermek(ek) esetében is a jelen kérelem nyomtatvány töltendő)

5. Kérelem egészségügyi várakozási hozzájárulás igényléséhez KE-24 számú formanyomtatvány

6. Kérelem gazdálkodói várakozási hozzájárulás igényléséhez KE-24 számú formanyomtatvány

Egyéb formanyomtatványok:

Igazolás a gépjármű kizárólagos használatba adásának igazolásáról KK/24-1 számú formanyomtatvány (Munkáltató tölti ki!)

Nyilatkozat lízing/tartós bérleti szerződésről KK/24-2 számú formanyomtatvány (Munkáltató és a lízing/tartós bérletbe adó fél tölti ki!)

Tulajdonosi lemondó nyilatkozat a második várakozási hozzájárulásról – KB/24-1 számú formanyomtatványcsak bérlői várakozási hozzájárulás igénylése esetén töltendő:

Tulajdonosi lemondó nyilatkozat a második várakozási hozzájárulásról nem szerződő bérlő javára KB/24-1 számú formanyomtatványcsak bérlői várakozási hozzájárulás igénylése esetén töltendő

Igazolás alkalmazásról asszisztensek és védőnők részére KE-24-1 számú formanyomtatvány (egészségügyi várakozási hozzájárulás igényléséhez)

Meghatalmazás (minta) szervezetek részére – bármely várakozási hozzájárulás igényléséhez

Meghatalmazás (minta) természetes személyek részére – bármely várakozási hozzájárulás igényléséhez