Gyakran ismételt kérdések

Bejelentett állandó lakóhelyem van Budapest XI. kerületében, jogosult vagyok lakossági várakozási hozzájárulásra?
Igen, amennyiben állandó lakóhelye a Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van (a lakcímkártyán szereplő lakóhely szerinti címen parkolási díj fizetése szükséges).
Nincs állandó bejelentett lakóhelyem a kerület díjfizetős részén, kaphatok lakossági várakozási hozzájárulást?
Nem, lakossági várakozási hozzájárulás annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van (a lakcímkártyán szereplő lakóhely szerinti címen parkolási díj fizetése szükséges).
Bejelentett tartózkodási helyem van a kerület díjfizetős részén, kaphatok lakossági várakozási hozzájárulást?
Nem, lakossági várakozási hozzájárulás annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van (a lakcímkártyán szereplő lakóhely szerinti címen parkolási díj fizetése szükséges).
Bejelentett állandó lakóhelyem van a kerület díjfizetős részén, de a gépjármű a rokonomé / ismerősömé, kaphatok a gépjárműre lakossági várakozási hozzájárulást?
Nem, lakossági várakozási hozzájárulás annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van (a lakcímkártyán szereplő lakóhely szerinti címen parkolási díj fizetése szükséges), az általa megjelölt egy darab gépjárműre, amelynek a lakos az üzembentartója (a kérelmező lakos szerepel a forgalmi engedélyben).
A lakossági várakozási hozzájáruláshoz való jogosultság együttes feltétele, hogy a kérelmező állandó lakóhelye a kerület díjfizetős részén legyen és ő legyen a gépjármű üzembentartója (ő szerepeljen a forgalmi engedélyben).
Bejelentett állandó lakóhelyem van a kerület díjfizetős részén, de céges gépjárművet használok, kaphatok lakossági várakozási hozzájárulást?
Igen, lakossági várakozási hozzájárulás annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van (a lakcímkártyán szereplő lakóhely szerinti címen parkolási díj fizetése szükséges), az általa megjelölt egy darab munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjárműre, amelynek a munkáltató az üzembentartója (a munkáltató szerepel a forgalmi engedélyben) vagy egy darab munkáltatótól kizárólagos használatba kapott munkáltató által lízingelt vagy tartósan bérelt gépjárműre (a lízingcég vagy bérbeadó cég szerepel a forgalmi engedélyben).
Amennyiben már rendelkezik olyan gépjárműre vonatkozó lakossági várakozási hozzájárulással, amelynek Ön az üzembentartója, úgy arról – a céges gépjárműre vonatkozó várakozási hozzájárulás igénylésekor – le kell mondania, mivel egy személynek csak egy lakossági várakozási hozzájárulás adható.
Bejelentett állandó lakóhelyem van a kerület díjfizetős részén, de céges tehergépjárművet (tehergépjárműként vizsgáztatott gépjárművet) használok, kaphatok lakossági várakozási hozzájárulást?
Igen, lakossági várakozási hozzájárulás a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, a munkáltató által üzembentartott(a munkáltató szerepel a forgalmi engedélyben) vagy lízingelt vagy tartósan bérelt (a lízingcég vagy bérbeadó cég szerepel a forgalmi engedélyben)3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira is kiadható.
Nem lakom a kerületben, de ide járok dolgozni, kaphatok várakozási hozzájárulást?
Nem, lakossági várakozási hozzájárulás annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van (a lakcímkártyán szereplő lakóhely szerinti címen parkolási díj fizetése szükséges).
Kollégista vagyok, így csak tartózkodási helyem van a kerületben, kaphatok lakossági várakozási hozzájárulást?
Nem, lakossági várakozási hozzájárulás annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van (a lakcímkártyán szereplő lakóhely szerinti címen parkolási díj fizetése szükséges).
Én vagyok a gépjármű tulajdonosa, de más magánszemély az üzembentartó, jogosult vagyok várakozási hozzájárulásra?
Nem, lakossági várakozási hozzájárulás annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van (a lakcímkártyán szereplő lakóhely szerinti címen parkolási díj fizetése szükséges), az általa megjelölt egy darab gépjárműre, amelynek a lakos az üzembentartója (a kérelmező lakos szerepel a forgalmi engedélyben).
Én vagyok a gépjármű üzembentartója, de nem én vagyok a tulajdonosa, jogosult vagyok várakozási hozzájárulásra?
Igen, lakossági várakozási hozzájárulás annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van (a lakcímkártyán szereplő lakóhely szerinti címen parkolási díj fizetése szükséges), az általa megjelölt egy darab gépjárműre, amelynek a lakos az üzembentartója(a kérelmező lakos szerepel a forgalmi engedélyben).
A forgalmi engedélyben a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója szerepel?
Ha a gépjárműnek ugyanaz a személy / szervezet a tulajdonosa és az üzembentartója, akkor a forgalmi engedélyben ő szerepel. Ha a gépjárműnek nem ugyanaz a személy / szervezet a tulajdonosa és az üzembentartója, akkor a forgalmi engedélyben az üzembentartó szerepel.
Igaz, hogy a Műegyetem rakparton 3 óra kifizetésével egész napra parkolhat a gépjármű?
Igen, a Műegyetem rakparton 3 órára történő díjfizetés esetén a díjfizetés napján a várakozási üzemidő végéig további díjfizetés nélkül lehet várakozni.
Lakossági várakozási hozzájárulással rendelkezem, hol parkolhatok díjfizetés nélkül a kerületben?
A lakossági várakozási hozzájárulás érvényes a Szent Gellért tér – Kelenhegyi út – Minerva utca – Kelenhegyi út – Kelenhegyi köz – Kelenhegyi lépcső – Ménesi út – Balogh lejtő – Villányi út – Tas Vezér utca – Ulászló utca – Bartók Béla út – Hamzsabégi út – Budafoki út – Bogdánfy Ödön utca – Karinthy Frigyes út – Egry József utca – Stoczek utca – Bertalan Lajos utca – Budafoki út által határolt területen, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint a Pipacs utcát.
A lakossági várakozási hozzájárulás a Műegyetem rakparton, illetve a magánparkolókban (pl. Alíz utca) nem érvényes.
Lakossági várakozási hozzájárulással rendelkezem, hol nem érvényes a hozzájárulás a kerületben?
A lakossági várakozási hozzájárulás a Műegyetem rakparton, illetve a magánparkolókban (pl. Alíz utca) nem érvényes.
Az Alíz utcában lakom, kaphatok lakossági várakozási hozzájárulást?
Nem, az Alíz utca nem a várakozási övezet része, így ottani lakóhelyre nem adható ki várakozási hozzájárulás. Az Alíz utcai parkoló magánparkoló, így oda az Újbuda Önkormányzata által kiadott lakossági várakozási hozzájárulások sem érvényesek.
Lakossági várakozási hozzájárulással rendelkezem, meddig érvényes a hozzájárulásom?

A lakossági várakozási hozzájárulás a kiadás évét követő év március 31-ig, illetve visszavonásig érvényes, kivéve a 2020. évben kiadott várakozási hozzájárulás, amely

  1. március 31-ig, illetve visszavonásig érvényes. A lakossági várakozási hozzájárulás megújítása új kérelem benyújtásával kezdeményezhető.
Van lakossági várakozási hozzájárulásom, milyen esetekben szűnik meg a jogosultságom, milyen adatváltozásokat kell bejelentenem?
Amennyiben
• az üzembentartó személyében év közben változás áll be,
• a gépjárművet a forgalomból kivonják,
• a gépjármű rendszámát megváltoztatják (átrendszámozzák),
• az üzembentartó állandó lakóhelye a XI. kerületi várakozási övezet díjfizetés alá vont területén kívülre kerül,
a várakozási hozzájárulásra való jogosultság megszűnik, így azt Újbuda Önkormányzatának 15 napon belül írásban be kell jelenteni, ami alapján a várakozási hozzájárulás visszavonásra kerül. A bejelentést a lemondó nyilatkozat megküldésével vagy egyéb írásbeli bejelentéssel, illetve új gépjármű esetén új kérelem benyújtásával lehet teljesíteni
• postai úton az 1518 Budapest Pf. 10 postacímen,
• elektronikusan a parkolas@ujbuda.hu email címre.
Amennyiben a hozzájárulással rendelkező a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a részére kiadott hozzájárulás visszavonásra kerül, így érvényét veszti.
Úgy hallottam, hogy hamarosan bevezetik a fizetős parkolást a lakóhelyem környékén, ahol jelenleg ingyenesen lehet parkolni. Igényelhetek már most várakozási hozzájárulást?
Jelenleg még nem. Lakossági várakozási hozzájárulást akkor igényelhet, ha a bejelentett állandó lakóhelyén már fizetős a parkolás.
Gazdálkodói várakozási hozzájárulással rendelkezem, hol parkolhatok díjfizetés nélkül a kerület díjfizetős részén?
Sehol, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás nem jogosít díjfizetés nélküli várakozásra. A gazdálkodói várakozási hozzájárulás Újbuda kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein 50%-os kedvezményes díjú és üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.
A gazdálkodói várakozási hozzájárulás a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken (Bartók Béla út, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart, Móricz Zsigmond körtér, Kosztolányi Dezső tér, Fehérvári út, Bocskai út, Irinyi József utca, Október huszonharmadika utca, Villányi út, Bogdánfy Ödön utca) és a magánparkolókban nem érvényes, ezeken a területeken a díjkedvezmény nem érvényesíthető.
Gazdálkodói várakozási hozzájárulással rendelkezem, hol nem érvényes a hozzájárulás a kerületben?
A gazdálkodói várakozási hozzájárulás a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken (Bartók Béla út, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart, Móricz Zsigmond körtér, Kosztolányi Dezső tér, Fehérvári út, Bocskai út, Irinyi József utca, Október huszonharmadika utca, Villányi út, Bogdánfy Ödön utca) és a magánparkolókban nem érvényes, ezeken a területeken a díjkedvezmény nem érvényesíthető.
Gazdálkodói várakozási hozzájárulással rendelkezem, meddig érvényes a hozzájárulás?

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás tárgyévet követő év március 31. napjáig, illetve visszavonásig érvényes, kivéve a 2020. évben kiadott várakozási hozzájárulás, amely
2022. március 31-ig, illetve visszavonásig érvényes. A gazdálkodói várakozási hozzájárulás megújítása új kérelem benyújtásával kezdeményezhető.

Van gazdálkodói várakozási hozzájárulásom, milyen esetekben szűnik meg a jogosultságom, milyen adatváltozásokat kell bejelentenem?
Amennyiben
• az üzembentartó személyében év közben változás áll be,
• a gépjárművet a forgalomból kivonják,
• a gépjármű rendszámát megváltoztatják (átrendszámozzák),
• az üzembentartó jogosultság alapjául szolgáló székhelye / telephelye / fióktelepe a XI. kerületi várakozási övezet díjfizetés alá vont területén kívülre kerül,
a várakozási hozzájárulásra való jogosultság megszűnik, így azt Újbuda Önkormányzatának 15 napon belül írásban be kell jelenteni, ami alapján a várakozási hozzájárulás visszavonásra kerül. A bejelentést a lemondó nyilatkozat megküldésével vagy egyéb írásbeli bejelentéssel, illetve új gépjármű esetén új kérelem benyújtásával lehet teljesíteni
• elektronikusan a parkolas@ujbuda.hu email címre.
Amennyiben a hozzájárulással rendelkező a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a részére kiadott hozzájárulás visszavonásra kerül, így érvényét veszti.