Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. számú melléklete alapján
A közzétételi lista főbb elemei Adatszolgáltatás Frissítés Frissítve Megőrzés
Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő
Székhely (postai cím) 1112 Budapest, Cirmos utca 8.
telefon szám +36 70 798-2506
Elektronikus levélcím (email) info@ujbudaparkolas.hu
Honlap parkolas.ujbuda.hu
Ügyvezető dr. Lindmayer Bence
Ügyvezető
telefon: +36 70 798-2506
email: info@ujbudaparkolas.hu
Gazdasági igazgató Pattay-Palánkai Tünde
Gazdasági igazgató
telefon: +36 70 798-2506
email: info@ujbudaparkolas.hu
Ügyfélkapcsolati csoportvezető Szilágyi Miklósné
Ügyfélkapcsolati csoportvezető
email: ugyfelszolgalat@ujbudaparkolas.hu
Hétfő 9-17 óra
Kedd 9-17 óra
Szerda 9-18 óra
Csütörtök 9-17 óra
Péntek 9-16 óra
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény (Kkt.)
Szervezeti és Működési Szabályzat Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – Szervezeti és Működési Szabályzata
Szervezeti ábra Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – szervezeti ábrája
Létesítő Okirat Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – Alapító okirata
Adatkezelési Szabályzat Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – Adatkezelési Szabályzata
Adatkezelési Szabályzat (panaszkezelés, Ügyfélablak) Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – Adatkezelési Szabályzata 2021. (Ügyfélszolgálat)
Közszolgáltatások megnevezése, igénybevételének rendje, fizetendő díj mértéke Közszolgáltatások megnevezése, igénybevételének rendje, fizetendő díj mértéke
Közszolgáltatási szerződés Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – Közszolgáltatási szerződése
A közfeladatot ellátó szervnél végzett vizsgálatok nyilvános megállapításai Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft-nél végzett vizsgálatok során nem került nyilvános adat megállapításra. Folyamatosan   Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. Tájékoztatója a közérdekű adatigénylések teljesítésének rendjéről Negyedévente.   Az előző állapot törlendő
2023. évi közérdekű adatszolgálatatásokról szóló jelentés 2023. évi közérdekű adatszolgálatatásokról szóló jelentés    
Felhasználási és adatvédelmi tájékoztató az Ügyfélablakon történő regisztrációhoz Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – Adatkezelési Szabályzata 2021. (kivonat) A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Gazdálkodási adatok Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata – Gazdasági Bizottsági határozat Határozat az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójáról A változásokat követően azonnal 2022.05.31 Az előző állapot törlendő
Éves költségvetés, beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló: 2020, 2021, 2022 A közzétételt követő 10 évig
Kiegészítő melléklet az egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet: 2020, 2021, 2022, A közzétételt követő 10 évig
Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés: 2020, 2021, 2022 A közzétételt követő 10 évig
Üzleti terv Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve Az előző állapot törlendő
Foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatásra vonatkozó összesített adatok, a Felügyelőbizottság tagjainak juttatása Foglalkoztatottak létszáma
Személyi juttatásra vonatkozó összesített adatok, FEB tagok juttatása
Negyedévente.   A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott támogatások A Társaság támogatást nem nyújtott. A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.   A közzétételt követő 5 évig.
Az 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó szerződések, beszerzések, vagyon-hasznosítások Az 5 millió forintot elérő,vagy azt meghaladó szerződések, beszerzések, vagyon-hasznosítások A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.   A közzétételt követő 5 évig.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft-nél, jelenleg nincs az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés. Negyedévente.   Legalább 1 évig archívumban tartásával.
Közbeszerzési információk Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. -közbeszerzési terve – 2020, 2021, 2022, 2023 Negyedévente.   Legalább 1 évig archívumban tartásával.