Közérdekű adatok

.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. számú melléklete alapján
A közzétételi lista főbb elemei Adatszolgáltatás Frissítés Frissítve Megőrzés
Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
Székhely (postai cím) 1112 Budapest, Cirmos utca 8.
Elektronikus levélcím (email) info@parkolas.ujbuda.hu
Honlap parkolas.ujbuda.hu
Ügyvezető elérhetőségei dr. Lindmayer Bence
ügyvezető
telefon: +36 70 798-2506
email: info@parkolas.ujbuda.hu
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény (Kkt.)
Szervezeti és Működési Szabályzat Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – Szervezeti és Működési Szabályzata
Létesítő Okirat Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – Alapító okirata
Szervezeti ábra Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – szervezeti ábrája
Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – Adatkezelési Szabályzata
Közszolgáltatások megnevezése, igénybevételének rendje, fizetendő díj mértéke Közszolgáltatások megnevezése, igénybevételének rendje, fizetendő díj mértéke
Közszolgáltatási szerződés Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – Közszolgáltatói szerződése
A közfeladatot ellátó szervnél végzett vizsgálatok nyilvános megállapításai Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft-nél végzett vizsgálatok során nem került nyilvános adat megállapításra. Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. Tájékoztatója a közérdekű adatigénylések teljesítésének rendjéről Negyedévente. Az előző állapot törlendő
Gazdálkodási adatok Éves költségvetés, beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló A változásokat követően azonnal Jelenleg még nincs a Társaságnak lezárt üzleti éve. A közzétételt követő 10 évig
Foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatására vonatkozó összesített adatok, a Felügyelőbizottság tagjainak juttatása Foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatására vonatkozó összesített adatok, FEB tagok juttatása Negyedévente. A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott támogatások A Társaság támogatást nem nyújtott. A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. A közzétételt követő 5 évig.
Az 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó szerződések, beszerzések, vagyon-hasznosítások Az 5 millió forintot elérő,vagy azt meghaladó szerződések, beszerzések, vagyon-hasznosítások A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. A közzétételt követő 5 évig.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft-nél, jelenleg nincs az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés. Negyedévente. Legalább 1 évig archívumban tartásával.
Közbeszerzési információk Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – közbeszerzési terve – 2020. Negyedévente. Legalább 1 évig archívumban tartásával.