Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. számú melléklete alapján
A közzétételi lista főbb elemei Adatszolgáltatás Frissítés Frissítve Megőrzés
Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő
Székhely (postai cím) 1112 Budapest, Cirmos utca 8.
telefon szám +36 70 798-2506
Elektronikus levélcím (email) info@ujbudaparkolas.hu
Honlap parkolas.ujbuda.hu
Ügyvezető dr. Lindmayer Bence
Ügyvezető
telefon: +36 70 798-2506
email: info@ujbudaparkolas.hu
Gazdasági igazgató Pattay-Palánkai Tünde
Gazdasági igazgató
telefon: +36 70 798-2506
email: info@ujbudaparkolas.hu
Ügyfélkapcsolati csoportvezető  
 
email: ugyfelszolgalat@ujbudaparkolas.hu
Hétfő 9-17 óra
Kedd 9-17 óra
Szerda 9-18 óra
Csütörtök 9-17 óra
Péntek 9-16 óra
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény (Kkt.)
Szervezeti és Működési Szabályzat Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – Szervezeti és Működési Szabályzata
Szervezeti ábra Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – szervezeti ábrája
Létesítő Okirat Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – Alapító okirata
Adatkezelési Szabályzat Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – Adatkezelési Szabályzata
Adatkezelési Szabályzat (panaszkezelés, Ügyfélablak) Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – Adatkezelési Szabályzata 2021. (Ügyfélszolgálat)
Közszolgáltatások megnevezése, igénybevételének rendje, fizetendő díj mértéke Közszolgáltatások megnevezése, igénybevételének rendje, fizetendő díj mértéke
Közszolgáltatási szerződés Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – Közszolgáltatási szerződése
A közfeladatot ellátó szervnél végzett vizsgálatok nyilvános megállapításai Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft-nél végzett vizsgálatok során nem került nyilvános adat megállapításra. Folyamatosan   Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. Tájékoztatója a közérdekű adatigénylések teljesítésének rendjéről Negyedévente.   Az előző állapot törlendő
Felhasználási és adatvédelmi tájékoztató az Ügyfélablakon történő regisztrációhoz Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. – Adatkezelési Szabályzata 2021. (kivonat) A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Gazdálkodási adatok Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata – Gazdasági Bizottsági határozat Határozat az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójáról A változásokat követően azonnal 2022.05.31 Az előző állapot törlendő
Éves költségvetés, beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló: 2020, 2021, 2022 A közzétételt követő 10 évig
Kiegészítő melléklet az egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet: 2020, 2021, 2022, A közzétételt követő 10 évig
Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés: 2020, 2021, 2022 A közzétételt követő 10 évig
Üzleti terv Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve Az előző állapot törlendő
Foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatásra vonatkozó összesített adatok, a Felügyelőbizottság tagjainak juttatása Foglalkoztatottak létszáma
Személyi juttatásra vonatkozó összesített adatok, FEB tagok juttatása
Negyedévente.   A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott támogatások A Társaság támogatást nem nyújtott. A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.   A közzétételt követő 5 évig.
Az 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó szerződések, beszerzések, vagyon-hasznosítások Az 5 millió forintot elérő,vagy azt meghaladó szerződések, beszerzések, vagyon-hasznosítások A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.   A közzétételt követő 5 évig.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft-nél, jelenleg nincs az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés. Negyedévente.   Legalább 1 évig archívumban tartásával.
Közbeszerzési információk Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. -közbeszerzési terve – 2020, 2021, 2022, 2023 Negyedévente.   Legalább 1 évig archívumban tartásával.