Gazdálkodói várakozási hozzájárulás

Gazdálkodói várakozási hozzájárulás – kérelemre (személyesen)– annak a gazdálkodónak adható, amelynek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van, az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzembentartója (forgalmi engedély alapján).

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

 • cégbíróság által bejegyzett székhely, telephely vagy fióktelep a XI. kerület díjfizetés alá vont területén,
 • gépjárművenként 2.000,- Ft összegű eljárási díj megfizetése,
 • a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen Újbuda Önkormányzatával szemben tartozása nem áll fenn.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás igényléséhez szükséges dokumentumok:

 • kérelem gazdálkodói várakozási hozzájárulás igényléséhez (KG/22)
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat (elegendő a másolat is)
 • aláírási címpéldány (elegendő a másolat is)
 • meghatalmazás (amennyiben nem a cég képviseletére jogosult jár el)
 • Ügyvédi irodák esetében Ügyvédi kamarai igazolás a székhelyről

Ügyintézés személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában: 1113 Budapest, Bartók Béla út 79.

Kérjük minden esetben hozza magával személyazonosító okmányát, lakcímkártyáját és a megjelölt gépjármű forgalmi engedélyét!

Az üzemképtelen, a forgalomból kivont, valamint az érvényes műszaki engedéllyel nem rendelkező gépjárműre várakozási hozzájárulás nem adható.

Az eljárási díj nem jár vissza a várakozási hozzájárulási kérelem elutasítása, visszavonása esetén.

Ügyintézési határidő: 30 nap

A kérelem benyújtása nem minősül érvényes várakozási hozzájárulásnak, az érvényességi területen történő kedvezményes parkolásra kizárólag a kérelem elbírálását követően kiadott és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által az elektronikus rendszerbe betöltött várakozási hozzájárulás jogosít.

Tudnivalók a kiadott gazdálkodói várakozási engedélyről:

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás Újbuda kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein 50%-os kedvezményes díjú és üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken (Bartók Béla út, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart, Móricz Zsigmond körtér, Kosztolányi Dezső tér, Fehérvári út, Bocskai út, Irinyi József utca, Október huszonharmadika utca, Villányi út, Bogdánfy Ödön utca) és a magánparkolókban NEM érvényes, ezeken a területeken a díjkedvezmény nem érvényesíthető.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján az 50% díjkedvezményt a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer biztosítja.

A kedvezményen felüli 50% díjfizetési kötelezettséget a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszerrel lehet teljesíteni (további információ: Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
1027 Budapest, Kapás utca 6-12., “A” épület, földszint; weboldal: www.nmzrt.hu ).

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás tárgyévet követő év március 31. napjáig, illetve visszavonásig érvényes. A gazdálkodói várakozási hozzájárulás megújítása új kérelem benyújtásával kezdeményezhető.

A várakozási hozzájárulás nem mentesít a KRESZ szabályainak betartása alól.

Év közbeni adatváltozások:

Amennyiben

 • az üzembentartó személyében év közben változás áll be,
 • a gépjárművet a forgalomból kivonják,
 • a gépjármű rendszámát megváltoztatják,
 • az üzembentartó jogosultság alapjául szolgáló székhelye / telephelye / fióktelepe a XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjfizetés alá vont területén kívülre kerül,

a várakozási hozzájárulásra való jogosultság megszűnik, így azt 15 napon belül írásban be kell jelenteni, ami alapján a várakozási hozzájárulás visszavonásra kerül. A bejelentést a lemondó nyilatkozat megküldésével vagy egyéb írásbeli bejelentéssel, illetve új gépjármű esetén új kérelem benyújtásával lehet teljesíteni.

Amennyiben a hozzájárulással rendelkező a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a részére kiadott hozzájárulás visszavonásra kerül, így érvényét veszti.

Az eljárási díj nem jár vissza a várakozási hozzájárulás visszavonása esetén.