Lakossági várakozási hozzájárulás

Lakossági várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van (a lakcímkártyán szereplő lakóhely szerinti címen parkolási díj fizetése szükséges), az általa megjelölt

 • egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzembentartója forgalmi engedély alapján

vagy

 • munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira.

A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

 • bejelentett állandó lakóhely a XI. kerületi várakozási övezet díjfizetés alá vont területén;
 • éves várakozási díj megfizetése:
  • lakcímenként az első gépjárműre 12.000 forint,
  • lakcímenként a második gépjárműre 24.000 forint;
 • a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó  jogcímen Újbuda Önkormányzatával szemben tartozása nem áll fenn;
 • a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás.

Lakcímenként legfeljebb 2 darab, kérelmezőnként legfeljebb 1 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható, amely díjfizetés nélküli parkolásra jogosít. Felhívjuk figyelmüket, hogy adott lakcímen a második engedély kiadására technikai okokól csak abban az esetben van lehetőség, ha az első engedély után az éves várakozási díjat már megfizették és az engedély ki lett adva.

A lakossági várakozási hozzájárulás arra a várakozási zónára érvényes, amelynek területén a jogosult állandó lakóhelye található (bővebben: https://parkolas.ujbuda.hu/index.php/2022/10/11/zonasitas/).

A lakossági várakozási hozzájárulás a Műegyetem rakparton, az Infopark területén, illetve a magánparkolókban NEM érvényes.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a parkolási engedélyek kiváltásakor, a megfizetett éves várakozási díjról ÁFÁ-s számlát KIZÁRÓLAG A KÉRELMEZŐ MAGÁNSZEMÉLY NEVÉRE ÁLL MÓDUNKBAN KIÁLLÍTANI. (Bővebben)

Az üzemképtelen, a forgalomból kivont, valamint az érvényes műszaki engedéllyel nem rendelkező gépjárműre várakozási hozzájárulás nem adható.

Amennyiben kérelme az online ügyintézés feltételeinek nem felel meg vagy kérelmét nem online szeretné benyújtani, úgy a szükséges mellékletekkel ellátott kérelem benyújtható:

személyesen az Ügyfélszolgálati Irodánkban:

 • 1113 Budapest, Bartók Béla út 79.

Ügyintézés ideje:

Ügyfélablak rendszeren keresztül:

 • amennyiben nincs eltérés az adatokban akár 20 perc alatt sikeresen kiváltható a lakossági engedély;
 • hiánypótlás, adategyeztetés esetén 3-5 munkanap.

Személyes ügyintézés esetén: az ügyfélforgalomtól függően kb. 1 óra.

A jogszabályban megállapított ügyintézési határidő: legfeljebb 30 nap.

A kérelem benyújtása nem minősül érvényes várakozási hozzájárulásnak, az érvényességi területen történő díjfizetés nélküli parkolásra kizárólag a kérelem elbírálását követően kiadott várakozási hozzájárulás jogosít.

Kérjük az ügyintézéshez minden esetben hozza magával az alábbi dokumentumokat:

 • személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány/útlevél/jogosítvány);
 • lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya);
 • a megjelölt gépjármű forgalmi engedélye;
 • kérelem.

A kérelem benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok:

 • Saját üzembentartású gépjármű esetén (a kérelmező szerepel a forgalmi engedélyben):
 • Munkáltatótól kizárólagos használatba kapott személygépkocsi esetében, amelynek a munkáltató az üzembentartója:
  • cégkivonat, aláírási címpéldány másolat;
  • kérelem lakossági várakozási hozzájáruláshoz KK-24 nyomtatvány;
  • kizárólagos használatba adási nyilatkozat a munkáltatótól, KK/24-1 nyomtatvány;
  • lízing vagy tartós bérlet esetén a megfelelő módon való igazolás, szerződés vagy nyilatkozat KK/24-2 nyomtatvány.

A lakossági várakozási hozzájárulás a kiadás évét követő év március 31-ig, illetve visszavonásig érvényes.

A lakossági várakozási hozzájárulás megújítása új kérelem benyújtásával kezdeményezhető.

A várakozási hozzájárulás nem mentesít a KRESZ szabályainak betartása alól.

Amennyiben:

 • az üzembentartó személyében év közben változás áll be,
 • a gépjárművet a forgalomból kivonják,
 • a gépjármű rendszámát megváltoztatják,
 • az üzembentartó állandó lakóhelye megváltozik és az új lakóhely nem a kiadott engedély szerinti lakossági zónában van,

a várakozási hozzájárulásra való jogosultság megszűnik, így azt 15 napon belül írásban be kell jelenteni, ami alapján a várakozási hozzájárulás visszavonásra kerül. A bejelentést a lemondó nyilatkozattal lehet teljesíteni.

Amennyiben a hozzájárulással rendelkező a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a részére kiadott hozzájárulás visszavonásra kerül, így érvényét veszti.