Lakossági várakozási hozzájárulás

Lakossági várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van (a lakcímkártyán szereplő lakóhely szerinti címen parkolási díj fizetése szükséges), az általa megjelölt

 • egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzembentartója forgalmi engedély alapján

vagy

 • munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira

A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

 • bejelentett állandó lakóhely a XI. kerületi várakozási övezet díjfizetés alá vont területén,
 • 2.000,- Ft összegű eljárási díj megfizetése,
 • 2022. szeptember 30 napjáig az online felületen kiváltott engedélyek esetén nem kell eljárási díjat fizetni.
 • a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó  jogcímen Újbuda Önkormányzatával szemben tartozása nem áll fenn,
 • a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás.

Lakcímenként legfeljebb 2 darab, kérelmezőnként legfeljebb 1 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható, amely díjfizetés nélküli parkolásra jogosít.

A lakossági várakozási hozzájárulás a Műegyetem rakparton, az Infopark területén, illetve a magánparkolókban NEM érvényes.

Az üzemképtelen, a forgalomból kivont, valamint az érvényes műszaki engedéllyel nem rendelkező gépjárműre várakozási hozzájárulás nem adható.

Az eljárási díj nem jár vissza a várakozási hozzájárulási kérelem elutasítása, visszavonása esetén.

A lakossági várakozási hozzájárulás igénylése az alábbi oldalon olvasható feltételek fennállása esetén az Ügyfélablak felületen szeptember 30-ig INGYENESEN online is intézhető.

Amennyiben kérelme az online ügyintézés feltételeinek nem felel meg vagy kérelmét nem online szeretné benyújtani, úgy a szükséges mellékletekkel ellátott kérelem benyújtható:

személyesen az

Ügyfélszolgálati Irodában:1113 Budapest, Bartók Béla út 79. szám alatt
Ügyintézési határidő: 30 nap

A kérelem benyújtása nem minősül érvényes várakozási hozzájárulásnak, az érvényességi területen történő díjfizetés nélküli parkolásra kizárólag a kérelem elbírálását követően kiadott várakozási hozzájárulás jogosít.

Kérjük az ügyintézéshez minden esetben hozza magával az alábbi dokumentumokat:

 • személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum
 • lakcímkártya
 • forgalmi engedély
 • kérelem
 • amennyiben nem a helyszínen kíván fizetni, úgy a befizetés igazolása

A kérelem benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok:

 • Saját üzembentartású gépjármű esetén (a kérelmező szerepel a forgalmi engedélyben):
  • kérelem –  lakossági várakozási hozzájárulás igényléséhez , KÜ-22 nyomtatvány
 • Munkáltatótól kizárólagos használatba kapott személygépkocsi esetében, amelynek a munkáltató az üzembentartója:
  • cégkivonat, aláírási címpéldány másolat
  • kérelem lakossági várakozási hozzájáruláshoz KK-22 nyomtatvány
  • kizárólagos használatba adási nyilatkozat a munkáltatótól, KK/22-1 nyomtatvány
  • lízing vagy tartós bérlet esetén a megfelelő módon való igazolás, szerződés vagy nyilatkozat KK/22-2 nyomtatvány, lízing cégtől aláírási címpéldány

A kiadott lakossági várakozási hozzájárulás érvényessége:

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által kiadott közterületi várakozási hozzájárulás érvényes a Szent Gellért tér – Kelenhegyi út – Minerva utca – Kelenhegyi út – Kelenhegyi köz – Kelenhegyi lépcső – Ménesi út – Balogh lejtő – Villányi út – Tas Vezér utca – Ulászló utca – Bartók Béla út – Hamzsabégi út – Budafoki út – Bogdánfy Ödön utca – Irinyi József utca –  Karinthy Frigyes út – Egry József utca – Stoczek utca – Bertalan Lajos utca – Műegyetem rakpart által határolt területen, beleértve a – Műegyetem rakpart kivételével – a  határoló utakat és tereket, valamint a Verejték utcát, a Pipacs utcát, a Somló lépcsőt és a Balogh Tihamér utcát.

A lakossági várakozási hozzájárulás a Műegyetem rakparton, az Infopark területén, illetve a magánparkolókban NEM érvényes.

A lakossági várakozási hozzájárulás a kiadás évét követő év március 31-ig, illetve visszavonásig érvényes.

A lakossági várakozási hozzájárulás megújítása új kérelem benyújtásával kezdeményezhető.

A várakozási hozzájárulás nem mentesít a KRESZ szabályainak betartása alól.

Év közbeni adatváltozások:

Amennyiben

 • az üzembentartó személyében év közben változás áll be,
 • a gépjárművet a forgalomból kivonják,
 • a gépjármű rendszámát megváltoztatják
 • az üzembentartó állandó lakóhelye a XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjfizetés alá vont területén kívülre kerül,

a várakozási hozzájárulásra való jogosultság megszűnik, így azt 15 napon belül írásban be kell jelenteni, ami alapján a várakozási hozzájárulás visszavonásra kerül. A bejelentést a lemondó nyilatkozattal, illetve új gépjármű esetén új kérelem benyújtásával lehet teljesíteni.

Amennyiben a hozzájárulással rendelkező a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a részére kiadott hozzájárulás visszavonásra kerül, így érvényét veszti.

Az eljárási díj nem jár vissza a várakozási hozzájárulás visszavonása esetén.