Lakossági várakozási hozzájárulás

Lakossági várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van (a lakcímkártyán szereplő lakóhely szerinti címen parkolási díj fizetése szükséges), az általa megjelölt

 • egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzembentartója (a kérelmező lakos szerepel a forgalmi engedélyben)

vagy

 • a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a munkáltató az üzembentartója (a munkáltató szerepel a forgalmi engedélyben)

vagy

 • a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, munkáltató által lízingelt vagy tartósan bérelt egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira(a lízingcég vagy bérbeadó cég szerepel a forgalmi engedélyben).

A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

 • bejelentett állandó lakóhely a XI. kerület díjfizetés alá vont területén,
 • 2.000,- Ft összegűeljárási díj megfizetése,
 • a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen Újbuda Önkormányzatával szemben tartozása nem áll fenn,
 • a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás.

Lakcímenként legfeljebb 2 darab, kérelmezőnként legfeljebb 1 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható, amely díjfizetés nélküli parkolásra jogosít.

A lakossági várakozási hozzájárulás a Műegyetem rakparton, illetve a magánparkolókban NEM érvényes.

Az üzemképtelen, a forgalomból kivont, valamint az érvényes műszaki engedéllyel nem rendelkező gépjárműre várakozási hozzájárulás nem adható.

Az eljárási díj nem jár vissza a várakozási hozzájárulási kérelem elutasítása, visszavonása esetén.

A szükséges mellékletekkel ellátott kérelem benyújtható:

 • elektronikusan a parkolas@ujbuda.hu e-mail címre megküldve,
 • személyesen az 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. szám alatti recepción,
 • postai úton az 1518 Budapest Pf. 10 postacímen.

Ügyintézési határidő:

A beérkezett kérelmet a hozzájárulást kiadó megvizsgálja, és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel, a kérelmező részére a hozzájárulást

 • új kérelem esetében 8 munkanapon belül,
 • meglévő, érvényes várakozási hozzájárulás meghosszabbítására vonatkozó kérelem esetében, amennyiben az érvényes hozzájárulás lejáratáig
  • 8 vagy kevesebb munkanap van hátra, akkor 8 munkanapon belül,
  • több mint 8 munkanap van hátra, akkor a hozzájárulás lejárta előtt

kiadja.

Amennyiben a kérelem hiányosan került benyújtásra, a kérelmezőt a hiányok megjelölése és 15 napos határidő biztosítása mellett azok pótlására fel kell szólítani.

A kérelem benyújtása nem minősül érvényes várakozási hozzájárulásnak, az érvényességi területen történő díjfizetés nélküli parkolásra kizárólag a kérelem elbírálását követően kiadott várakozási hozzájárulás jogosít.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

1, Saját üzembentartású gépjármű esetén (a kérelmező szerepel a forgalmi engedélyben):

a, kérelemnyomtatvány lakossági várakozási hozzájáruláshoz,
b, személyi igazolvány másolata,
c, lakcímkártya másolata,
d, forgalmi engedély másolata,
e, 2.000,- Ft összegű eljárási díj Újbuda Önkormányzata 11784009-15511001-11040000 számú bankszámlájára történt befizetésének igazolása (csekk vagy utalási igazolás – Kérjük, hogy a közleményben a gépjármű rendszámát szíveskedjen feltüntetni.),
f, lemondó nyilatkozat vagy a kérelem vonatkozó részének kitöltése, amennyiben a kérelmezőnek van másik, korábban kiadott még érvényes várakozási hozzájárulása (személyenként legfeljebb 1 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható).

2. Munkáltatótól kizárólagos használatba kapott személygépkocsi esetében, amelynek a munkáltató az üzembentartója (munkáltató szerepel a forgalmi engedélyben):

a, kérelemnyomtatvány lakossági várakozási hozzájáruláshoz,
b, személyi igazolvány másolata,
c, lakcímkártya másolata,
d, forgalmi engedély másolata,
e, 2.000,- Ft összegű eljárási díj Újbuda Önkormányzata 11784009-15511001-11040000 számú bankszámlájára történt befizetésének igazolása (csekk vagy utalási igazolás – Kérjük, hogy a közleményben a gépjármű rendszámát szíveskedjen feltüntetni.),
f, kizárólagos használatba adási nyilatkozat a munkáltatótól,
g, a kizárólagos használatba adási nyilatkozatot aláíró(k) aláírási címpéldánya(i) (Önálló aláírási jogosultsággal rendelkező aláíró esetén 1 aláírási címpéldány, együttes aláírási jogosultsággal rendelkező aláírók esetén, mindkét aláíró aláírási címpéldányát szükséges csatolni.),
h, lemondó nyilatkozat vagy a kérelem vonatkozó részének kitöltése, amennyiben a kérelmezőnek van másik, korábban kiadott még érvényes várakozási hozzájárulása (személyenként legfeljebb 1 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható).

3. Munkáltatótól kizárólagos használatba kapott munkáltató által lízingelt vagy tartósan bérelt személygépkocsi esetében (lízingcég szerepel a forgalmi engedélyben):

a, kérelemnyomtatvány lakossági várakozási hozzájáruláshoz,
b, személyi igazolvány másolata,
c, lakcímkártya másolata,
d, forgalmi engedély másolata,
e, 2.000,- Ft összegű eljárási díj Újbuda Önkormányzata 11784009-15511001-11040000 számú bankszámlájára történt befizetésének igazolása (csekk vagy utalási igazolás – Kérjük, hogy a közleményben a gépjármű rendszámát szíveskedjen feltüntetni.),
f, kizárólagos használatba adási nyilatkozat a munkáltatótól,
g, a kizárólagos használatba adási nyilatkozatot aláíró(k) aláírási címpéldánya(i) (Önálló aláírási jogosultsággal rendelkező aláíró esetén 1 aláírási címpéldány, együttes aláírási jogosultsággal rendelkező aláírók esetén, mindkét aláíró aláírási címpéldányát szükséges csatolni.),
h, lízing / tartós bérlet nyilatkozat,
i, a lízing / tartós bérlet nyilatkozatot aláíró(k) aláírási címpéldánya(i) (Önálló aláírási jogosultsággal rendelkező aláíró esetén 1 aláírási címpéldány, együttes aláírási jogosultsággal rendelkező aláírók esetén, mindkét aláíró aláírási címpéldányát szükséges csatolni.)
j, lemondó nyilatkozat vagy a kérelem vonatkozó részének kitöltése, amennyiben a kérelmezőnek van másik, korábban kiadott még érvényes várakozási hozzájárulása (személyenként legfeljebb 1 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható).

A kiadott lakossági várakozási hozzájárulás érvényessége:

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által kiadott közterületi várakozási hozzájárulás érvényes a Szent Gellért tér – Kelenhegyi út – Minerva utca – Kelenhegyi út – Kelenhegyi köz – Kelenhegyi lépcső – Ménesi út – Balogh lejtő – Villányi út – Tas Vezér utca – Ulászló utca – Bartók Béla út – Hamzsabégi út – Budafoki út – Bogdánfy Ödön utca – Karinthy Frigyes út – Egry József utca – Stoczek utca – Bertalan Lajos utca – Budafoki út által határolt területen, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint a Pipacs utcát.

A lakossági várakozási hozzájárulás a Műegyetem rakparton, illetve a magánparkolókban NEM érvényes.

A lakossági várakozási hozzájárulás a kiadás évét követő év március 31-ig, illetve visszavonásig érvényes, kivéve a 2020. évben kiadott várakozási hozzájárulás, amely
2022. március 31-ig, illetve visszavonásig érvényes.

A lakossági várakozási hozzájárulás megújítása új kérelem benyújtásával kezdeményezhető.

A várakozási hozzájárulás nem mentesít a KRESZ szabályainak betartása alól.

Év közbeni adatváltozások:

Amennyiben

 • az üzembentartó személyében év közben változás áll be, a gépjárművet a forgalomból kivonják, a gépjármű rendszámát megváltoztatják (átrendszámozzák), az üzembentartó állandó lakóhelye a XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjfizetés alá vont területén kívülre kerül,

a várakozási hozzájárulásra való jogosultság megszűnik, így azt Újbuda Önkormányzatának 15 napon belül írásban be kell jelenteni, ami alapján a várakozási hozzájárulás visszavonásra kerül. A bejelentést a lemondó nyilatkozat megküldésével vagy egyéb írásbeli bejelentéssel, illetve új gépjármű esetén új kérelem benyújtásával lehet teljesíteni

 • postai úton az 1518 Budapest Pf. 10 postacímen,
 • elektronikusan a parkolas@ujbuda.hu email címre.

Amennyiben a hozzájárulással rendelkező a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a részére kiadott hozzájárulás visszavonásra kerül, így érvényét veszti.

Az eljárási díj nem jár vissza a várakozási hozzájárulás visszavonása esetén.

Amennyiben a várakozási hozzájárulással rendelkező állandó lakóhelye év közben díjfizetős övezeten belül változik, a lakossági várakozási hozzájárulás módosítása szükséges, ezért az új lakóhelyet a lakcímkártya másolatának megküldésével Újbuda Önkormányzatának 15 napon belül írásban be kell jelenteni

 • postai úton az 1518 Budapest Pf. 10 postacímen,
 • elektronikusan a parkolas@ujbuda.hu email címen.